Organi kluba / zadolžitve


Upravni odbor v rotarijanskem letu 2018/19:

 

Ime in priimek Funkcija
Boštjan Cuznar predsednik
Marko Vuk fundacije in podpredsedik
Valentina Zupan zakladnik in podpredsednica kluba
Uroš Kajnč klubski mojster
  poverjenik za skupnost
Jožica Vavpotič Srakar bodoči predsednik
Ana Prevc Megušar tajnik
   
   

Poverjeniki:

 

- za socialni program in skupnost  
- za nove generacije in članstvo: Jernej Markič
- za fundacije: Marko Vuk
- za poklicno dejavnost:  
- za informatiko Marko Vuk
- za mednarodno dejavnost Marko Kočila    
- poverenik za PR Katjuša Koprivnikar

 

 

Nadzorni odbor:

 

- Franci Jelenc

- Veljko Jan

- Damjan Rotter

 

 

Častno razsodišče:

 

- Franci Bogataj

- Matjaž Bergant

- Andrej Šubic