Nagovor predsednice


Dragi prijatelji in prijateljice!

 

RC Škofja Loka deluje že 15 let in prav vsako leto je bilo posebno in neponovljivo. Tudi rotarijsko leto 2019/20, za kar se iskreno zahvaljujem mojemu predhodniku Damjanu Rotterju. Z leto v leto rastemo, se razvijamo, negujemo prijateljstva in se odzivamo na prošnje pomoči potrebnih. Povezujejo nas rotarijske vrednote in skrb za sočloveka, družbo in okolje.

 

Vstopamo v rotarijsko leto, ki bo vsekakor drugačno kot so bila pretekla. S pojavom koronavirusa in s tem mnogih varnostnih ukrepov in omejitev, se je v zelo kratkem času spremenilo tudi družinsko, poklicno in socialno življenje. Prav zato menim, da bo naša vloga v lokalnem in globalnem okolju še bolj pomembna. Kot predsednica se bom zavzemala, da bomo v klubu delovali v skladu z vrednotami kot so nesebičnost, strpnost, razumevanje, dobrodelnost, prijateljstvo in zaupanje.

 

Posebno pozornost bomo namenili mladim nadarjenim, ranljivim skupinam, varstvu okolja, zdravju, umetnikom iz lokalnega okolja ter posameznikom, ki se bodo znašli v težki situaciji in bodo potrebovali našo pomoč.

 

Naše aktivnosti in dogodke bomo gradili na medsebojnem prijateljstvu, na prijateljstvu s podporniki kluba, na sodelovanju z lokalno skupnostjo in sodelovanju z Rotary klubi v Sloveniji in tujini.

 

Z aktivnostmi bomo sledili temi predsednika Rotary International Holgerja Knaacka 2020/21, ki je: Rotary odpira priložnosti.

 

Prepričana sem in verjamem, da bomo skupaj tudi v rotarijskem letu 2020/21 odpirali mnoge priložnosti za posameznike, skupnosti ter družbo kot celoto.

 

Dragi prijatelji in prijateljice, hvala za zaupanje in vašo podporo. Potrudila se bom, da se bodo nove priložnosti odpirale tudi za vse nas.

 

Katjuša Koprivnikar