Tema RI 2019/20: Rotary: Rotary povezuje svet


Rotary povezuje svet
Rotary povezuje svet

 

 

Predsednik RI 2019/20 Mark Daniel Maloney se z geslom »Rotary povezuje svet« obrača na rotarijce s prošnjo, da krepijo različne načine, s katerimi Rotary povezuje svet, gradeč povezave, ki omogočajo talentiranim, razmišljajočim in velikodušnim ljudem, da se združijo in izvajajo pomembne akcije skozi »rotarijsko služnost«.

[prenos] 0.2 MB 900en19-20_theme_citation_brochure

Preberi brošuro in izvedi več o temi predsednika RI 2019/20

.