Mladinski program


14.01.2019

Mladinski tabori 2019

 

Navodila za prijavo na mladinske tabore

 

Udeležbo na taboru v tujini omogoča Rotary in služi enemu od osnovnih namenov rotarijstva. Prav zaradi tega morajo pred odhodom starši ali pokrovitelji, ki so Rotarijci, otroka seznaniti z vzori in cilji rotarijstva. V tujino namreč odhajajo kot predstavniki-ce svoje dežele, katero bodo cenili po načinu obnašanja in odnosov do drugih udeležencev in gostiteljev.

 

Namen mladinskih taborov ni samo učenje nekega jezika in ni samo čista zabava. Služiti mora tudi temu, da naši mladi prihajajo v stik z mladimi drugih dežel in tako spoznavajo njihov način življenja, mišljenja in njihovo kulturo in tako pomagajo razvijati razumevanje med narodi v pravem rotarijskem duhu. Zatorej se družijo ne le s prijatelji svoje dežele, ampak tudi z mladimi iz drugih dežel.

 

Organizatorji taborov, Rotary klubi in rotarijci so si vzeli čas, prizadevanje in denar, da bi pripravili program z namenom, da na najlepši način pokažejo življenje v svoji deželi. Če torej mladi pri izmenjavi bivajo pri družini kot gostje, se spodobi, da skrbijo za svojo sobo in za urejenost svojih osebnih stvari oz. poskušajo biti čim bolj koristni.

 

Po vrnitvi domov mora udeleženec poslati poročilo klubskemu vodji mladinske izmenjave.

Prepričan sem, da se vam mladim ne bo težko držati teh pravil in da boste s svojim vedenjem ponosno predstavljali tako sebe, kot klub in seveda državo iz katere prihajate.

 

V januarju 2019 bodo na spletni Rotary Slovenija razpisani prvi aktualni tabori za leto 2019: http://tabori.rotaryslovenija.org/pregledAktualnihTaborov.asp na zavihku »Pregled aktualnih taborov«. Ne glede na to pa lahko oz. je zelo priporočljivo, da prijavnico oddate čim prej na podlagi seznama taborov iz leta 2018, ki ga dobite na zavihku »Predprijava na tabore« http://tabori.rotaryslovenija.org/pregledPredprijavTabori.asp
V pred prijavi si kandidat lahko izbere 3 tabore za primer, da bi bil želen tabor zaseden, klubskemu poverjeniku pa odda samo eno prijavnico. Prijave pred uradnim razpisom taborov se zbirajo z namenom zagotoviti udeležbo čim več udeležencem. Prijave se sprejemajo na osnovi (FIRST COME FIRST SERVED), ker je veliko popularnih taborov zasedenih v trenutku.

 

V lanskem letu je bilo razpisanih cca 90 taborov in tudi v letošnjem letu bo številka podobna.

Tabori so namenjeni mladim od 15 – 26 let. Natančnejši starostni pogoji so odvisni od tabora in so napisani pri vsakem taboru posebej. Prav tako je s termini in vsebino tabora. Več na http://tabori.rotaryslovenija.org/pregledAktualnihTaborov.asp

 

Tabori so načeloma brezplačni, razen nekaterih, ki so zaradi obsežne vsebine plačljivi. V primeru, da je kandidat izbran na katerega od taborov, je dolžni poravnati participacijo v višini 100 EUR na spodaj navedeni TRR Zveza Rotary klub Slovenije: IBAN SI56 0201 3025 7301 922 pri NLB d.d.
Potrebno je tudi zagotoviti prevoz kandidata na zbirno mesto, ki je napisan na posameznem razpisu in eventuelno zavarovanje.

 

Prijava:

Iz zavihka »Pregled preteklih taborov« v pred prijavi « ali »Pregled aktualnih taborov« v redni prijavi po razpisu aktualnih taborov si izberite največ tri tabore, ki vam ustrezajo tako terminsko, vsebinsko in lokacijsko. Tabori v zavihku »Pregled preteklih taborov« so lanski in se bodo terminsko lahko malo spreminjali, medtem ko bodo tabori v »Pregled aktualnih taborov« že dokončno razpisani za leto 2018. Izpolniti je potrebno prijavnico, ki jo najdete na strani:
http://tabori.rotaryslovenija.org/arhiv/ApplicationForm2014.pdf

- prijavnico najprej potegnete iz spletne strani na svoj računalnik ter jo izpolnite. Prijavnica mora biti izpolnjena v elektronski obliki.
- fotografija mora biti barvna
- prijavite lahko tudi otroka katerih straši niso člani Rotary klubov
- član RC sam presodi o primernosti otroka katerih starši niso člani RC in se z njim pogovori, ter ga pouči o osnovnih načelih rotarijstva,
- pravilno izpolnjeno prijavnico je potrebno po mailu poslati poverjeniku za mladinsko dejavnost. Jernej Markič, jernej.markic@telmar.si , GSM 031 787 197, list 6 pa natisniti, ter podpisanega s strani staršev in kandidata poslati po pošti na naslov: Jernej Markič, Sp. Duplje 111, 4203 Duplje (list 6 mora biti pravilno izpolnjen; ime zgoraj desno; datum v ustrezni predpisani obliki; predsednik; poverjenik…)
- ko je udeležba potrjena s strani organizatorja mora kandidat pokazati resnost in ne sme odpovedati udeležbo, razen v izjemnih primerih (npr. bolezen)
- v primeru odhoda na tabor je obvezna tudi udeležba na kratkem poldnevnem seminarju ob odhodu na tabor, kjer boste seznanjeni z osnovnimi pravili in obveznostmi.
- organizatorju tabora ni potrebno obrazložiti zakaj je bil kandidat sprejet ali zavrnjen
- seznam taborov in podrobnosti so informativne narave, vsak organizator si pridružuje pravico do sprememb.

 

PRIJAVA MORA POTEKATI PREKO ROTARY KLUBA IN ROTARY SLOVENIJA. DIREKTNI KONTAKTI Z ORGANIZATORJEM NISO ZAŽELJENI.

 

Kandidat, ki odhaja na mladinski tabor mora pripraviti nekajminutno predstavitev države iz katere prihaja in rotary kluba, ki ga pošilja na izmenjavo.

 

Poskrbeti je potrebno tudi za ustrezno zavarovanje v tujini (npr. Coris…), nekateri organizatorji pa imajo zavarovanje urejeno skupinsko in se plača ob prihodu na tabor.

 

Poudarjena so bila tudi načela 4 x NE, ki jih morajo udeleženci taborov upoštevati:
NE alkohola, NE droge, NE romantike in spolnosti med udeleženci, NE uporaba motornih vozil oz. vožnja le teh. (obstajajo tudi izjeme glede na navade posamezne države: npr. kozarec vina ob kosilu v Franciji je sprejemljiv …)

 

Na koncu naj poudarim, da je udeležba na mladinskem taboru izvrstna in nepozabna življenska izkušnja, še posebej če mladi prvič samostojno stopijo v svet in se družijo z vrstniki iz različnih držav. Torej predlagajte svojim otrokom in ostalim primernim kandidatom udeležbo in jim na ta način omogočite nepozabno ter nevsakdanjo življensko izkušnjo, ki bo pustila nepozaben vtis.

Za pomoč in informacije sem vam na razpolago.

Jernej Markič

10.10.2018

Podpis štipendij RC Škofja Loka za š.l. 2018/19

Prvo letošnje srečanje v Kašči se je začelo s podpisom štipendijskih pogodb.

06.08.2018

Tudi letos so nas obiskali udeleženci mladinskega rotarijskega kampa

Avgusta je naš klub za en dopoldan gostili deset mladih iz tujine udeležencev Rotarijskega tabora v Sloveniji.

26.07.2017

Udeleženci mladinskega kampa na obisku v Škofji Loki

V RC Škofja Loka smo 28.6.2017. gostili mlade, ki so se udeležili Rotary campa v Sloveniji. Bili so iz Rusije, Mehike, Češke, Srbije, Turčije,..., prijetni mladci ki so bili navdušeni nad Slovenijo in Škofjo Loko..