Aktualno


 

 

Naš klub je napolnil 15 let

 

Vse od razglasitve epidemije Covit 19 stiki med člani kluba potekajo preko elektronske pošte. Izmenjujemo mnenja, presenetljivo učinkovito koordiniramo akcije, tudi pošto posredujemo po preko elektronskih medijev. 16.4. smo se na pobudo predsednika dobili preko videokonference. Razlog je bil prav poseben: 15 letnica charterja našega kluba. Sestanka se je udeležilo dvajset članov od triindvajsetih, se pravi, prezenca, ki bi jo z veseljem pozdravili tudi na rednih srečanjih. Člani so bili vidno veseli, da se po tolikem času vidijo, pa če tudi le na računalniškem ekranu. Skupaj smo nazdravili našemu klubu, izmenjali mnenja o dveh uspešnih akcijah s katerima smo dali svoj prispevek boju z epidemijo (podrobneje glej spodaj), največ besed (kar je glede na dogodek še najbolj spodbudno), pa smo posvetili izmenjavi mnenj o pridobivanju novih članov.

 

 

Tudi v pogojih samoizolacije lahko Rotary klubi veliko dobrega naredimo

 

Če prav se v času epidemije Covit 19 na sestankih ne dobivamo, imamo člani intenzivne stike preko elektronske pošte. Svoje poslanstvo, izpolnjujemo tudi v pogojih samoizolacije. Prijateljica, ki je povezana s šolstvom je že prvi teden po zaprtju šol ugotovila, da v družinah z velikim številom otrok, težavo pri šolanju na daljavo predstavlja pomanjkanje računalnikov. Če je v družini 5 ali več otrok in en sam (ali tudi nobeden) računalnik, so otroci iz takšnih družin na enkrat v slabšem položaju za spremljanje pouka, kot ostali. Predlagala je, da pri sebi pogledamo, ali ima kdo kak star računalnik, ki bi ga lahko doniral. Dodatno je kolega poiskal ugodno možnost nakupa obnovljenih računalnikov. Za nakup teh smo delno namenili sredstva kluba, delno tudi direktne donacije članov. Dva računalnika je doniral tudi prodajalec, ko je slišal za namen našega nakupa. Tako smo že v samo v štirih dneh od kar je ideja bila sprožena lahko 14 računalnikov predali uka željnim učencem. Ker s tem še nismo zadovoljili vseh potreb, smo akcijo nadaljevali in do začetka aprila uspeli z računalniki pomagati skupaj 23 učencem.

Če stopimo skupaj smo marsičesa sposobni

 

Princip Rotaryja je, da združuje ljudi iz različnih poklicev. Člani svoje poklicne kompetence dajo na voljo klubu za ostvaritev družbi koristnih projektov.


Možnost, da bi sami začeli izdelovati vizirje za zaščito proti virusom nam je dal nekdanji guverner Petrovič, ki je načrt in program za 3D tiskalnik našel pri čeških Rotaractovcih. Nekaj naših članov je takoj pograbilo priložnost. Povezali so svoja znanja in povezave. Našli so primeren 3D tiskalnik na kateremu je stekla izdelava okvirjev. Prijatelj plastičar je pripravil prozorno plastiko, drugemu je uspelo organizirati primerne elastike. Že čez šest dni je bila uporabnikom že na voljo prva serija vizirjev. Po prvih odzivih uporabnikov, sledijo izboljšave v dizajnu in tehnološke rešitve, ki bodo omogočile večjo produktivnost.