Rotary


Za širšo seznanitev o tej temi kliknite na znak
Za širšo seznanitev o tej temi kliknite na znak

 

Rotary International je združenje poklicno aktivnih moških in žensk širom po svetu. Njeni člani se odlikujejo po profesionalnosti, odprtosti in pripravljenosti za delovanje v korist skupnosti.

 

 

Rotarijci so združenja svobodnih ljudi brez predsodkov glede vere, rase, narodnosti in demokratičnih strank.

 

23. februarja 1905 so se v Chicagu zbrali: Paul Harris, Sylvester Schiele, Hiram Shorey in Gus Loehr. Bili so različnih narodnosti, različnih ver in različnih poklicev. Različnost in toleranca sta temeljni značilnosti rotarijanstva, ki ima mednarodni značaj in pomen.

 

 

Prvi rotarijski klub v Sloveniji je bil ustanovljen v Mariboru 1930. leta, RC Škofja Loka pa smo ustanovili 16. 04. 2005.