Prezence


Za odpiranje priponke s tabelo prezenc rabite geslo. Če ste ga pozabili se obrnite na tajnico kluba ali na administratorja spletne strani M. Vuka.

 

Razlaga tabele:

 

- prisotnost: 1; če je dogodkov s prezenco v danem tednu bilo več, se vpiše skupno število prezenc v danem tednu

- opravičena odsotnost: 0

- odsotnost brez opravičila: prazno polje

 

Udeležba na rednih srečanjih oz. dogodkih, ki so bili namesto rednih srečanj je na listu RC ŠL.

 

Prezence iz naslova udeležbe na tujih dogodkih in dodatnih dogodkih RC ŠL se nahajajo na listu Dodatno.

S klikom na polje v katerem je navedena dodatna prezenca se odpre polje s komentarjem v katerem je razlaga, na katerem dogodku si je posameznik prislužil dodatno prezenco.

 

Če ste ugotovili kakšno odstopanje od dejanskega stanja, ga nemudoma sporočite tajnici kluba!