Poslanstvo kluba


 

Člani Rotary cluba Škofja Loka si bomo prizadevali biti koristni v vsakdanjem življenju; gojili bomo prijateljstvo, ravnali bomo etično v zasebnem in poklicnem življenju, nudili bomo pomoč posameznikom in skupnostim ter si prizadevali za razumevanje med ljudmi in za mir med narodi.

 

Težišče svojega delovanja bo Rotary club Škofja Loka primarno usmerjal na območje t.i. "loškega gospodstva", teritorija štirih lokalnih skupnosti: Občine Škofja Loka, Občine Železniki, Občine Gorenja vas - Poljane in Občine Žiri.

 

Rotary club Škofja Loka je zaželen partner združenjem in organizacijam, ki delajo z ljudmi in za ljudi.

Vzpostavili smo vrsto mednarodnih povezav. S tem manifestiramo svojo elementarno potrebo po druženju z ljudmi drugih jezikov, kultur in načinov življenja, obenem pa tako sledimo želji ustanoviteljev rotarijanskega gibanja po preseganju narodnostnih, političnih, kulturnih, verskih in drugih razlik. Tako loški rotarijci postajamo prepoznavni del slovenskega rotarijanstva.

 

Druži nas visoka socialna občutljivost, vztrajno poglabljamo naše prijateljstvo, prireditve, ki jih organiziramo, pa so del kakovostne kulturne ponudbe na območju naših štirih občin.