Organi kluba / zadolžitve


Upravni odbor v rotarijanskem letu 2019/20:

 

Ime in priimek Funkcija
Damjan Rotter predsednik
Boštjan Cuznar fundacije in podpredsedik
Valentina Zupan zakladnik in podpredsednica kluba
Uroš Kajnč klubski mojster
Franci Bogataj poverjenik za služnostne (socialne) projekte
Jožica Vavpotič Srakar bodoči predsednik
Uroš Jarc tajnik
   
   

Poverjeniki:

 

- za socialni program in skupnost Franci Bogataj
- za nove generacije in članstvo: Jernej Markič
- za fundacije: Boštjan Cuznar
- za poklicno dejavnost:  
- za informatiko Marko Vuk
- za mednarodno dejavnost Marko Kočila    
- poverenik za PR Katjuša Koprivnikar

 

 

Nadzorni odbor:

 

- Franci Jelenc

- Veljko Jan

- David Jezeršek

 

 

Častno razsodišče:

 

- Marko Murn

- Katjuša Koprivnikar

- Andrej Šubic