Organi kluba / zadolžitve


Upravni odbor v rotarijanskem letu 2020/21:

 

Ime in priimek Funkcija
Katjuša Koprivnikar predsednik
Damjan Rotter fundacije in podpredsedik
Valentina Zupan zakladnik in podpredsednica kluba
Uroš Kajnč klubski mojster
Franci Bogataj poverjenik za služnostne (socialne) projekte
Meta Končnik bodoča predsednica
David Jezeršek tajnik
   
   

Poverjeniki:

 

- za socialni program in skupnost Franci Bogataj
- za nove generacije in članstvo: Jernej Markič
- za fundacije: Damjan Rotter
- za poklicno dejavnost:  
- za informatiko Marko Vuk
- za mednarodno dejavnost Marko Kočila    
- poverenik za PR Katjuša Koprivnikar

 

 

Nadzorni odbor:

 

- Franci Jelenc

- Veljko Jan

- Marko Kočila

 

 

Častno razsodišče:

 

- Marko Murn

- Jože Misson

- Andrej Šubic