Nosilci priznanj


Paul Harris Fellow:

Ander Šubic 2011, 2016
Brane Bandelj 2011, 2016 2x
Andrej Šemrov 2012
Veljko Jan 2012
Marko Murn 2013, 2015;2020
Marko Kočila  2016
Stane Krajnc 2017
 Uroš Kajnč 2020

Nosilci priznanj distrikta 1912 Slovenija:

 

Andrej Šubic 2011
Uroš Kajnč 2013
Stane Krajnc 2103
Marko Murn 2013
Andrej Šubic 2015
Branko Bandelj  2015 
Branko Bandelj                                                                                     2016  
Marko Murn                                                                                          2017  
klikni za povečavo
klikni za povečavo

 

PRESIDENTAL CITATION

 

Za uspešno delovanje in izpolnitev večine zahtev v Presidental Citation, je na distriktni konferenci spomladi 2016 naš klub dobil bronasto priznanje za kakovost Rotary kluba.